"Trygt heim for ein 50-lapp" går i jula
Publisert: 22.12.2011

Trygt heim for ein 50 - lapp" blir køyrt frå tettstadar natt til 27.desember (natt til 3. juledag), og natt til søndag 1. januar.

På nokre ruter i Førde, Sogndal og Sandane er det sett opp bussar.

Dei tettstadane som har bestillingsrute må bestille med drosjen sin.

For meir informasjon om når taxi/bussen går frå haldeplassane til din heimstad, sjå rutetidene under sida til "Trygt heim".

Me ønskjer alle våre brukarar ei god jul og eit trafikksikkert godt nytt år!

Samfedsleavdelinga