Sogn og Fjordane fylkeskommune
 
Transporttilbod
 

Skuleskyss

Sogn og Fjordane fylkeskommunen brukar store delar av samferdslebudsjettet til grunnskule og vidaregåande skuleskyss. Fylkeskommune er gjennom Opplæringslova pålagd å gi gratis skuleskyss til elevar i grunnskulen og vidaregåande skule.

Fleksibel skuleskyss er ei ordning for elevane i vidaregåande skule, og gjeld for ei heimreise dagleg.


 

 
Tidlegare artiklar
TittelDato
"Trygt heim for ein 50-lapp" sommaren 201327.06.2013
"Trygt heim for ein 50-lapp" går i jula22.12.2011
Ungdomskort for alle elevar i vidaregåande skule som fyller 16 i år11.07.2011
"Trygt heim for ein 50-lapp" går i sommaren 24.06.2011
Skaff deg elektronisk ungdomskort før 1. juni26.05.2011
Nye elektroniske kundekort for buss og båt i Sogn og Fjordane frå 1. april 201130.03.2011
I jula går tilbodet "Trygt heim"23.12.2010
Midlane til lokale transporttilbod for ungdom er fordelt08.07.2010
"Trygt heim for ein 50 - lapp" vert prøveordning i sommar25.06.2010
Saknar du transporttilbod til fritidsaktivitetar?15.03.2010Next »