Sogn og Fjordane fylkeskommune
 
Transporttilbod
 
 
Avgangsstader Trygt Heim.
 
 
 

 Florø

 Førde

 Høyanger

 Eid

                           

 Sandane

 Sogndal

 Stryn

 Øvre Årdal

                           
                           

 
 
Spesielt for deg som er ung...
 
 
Maxi-taxi og buss - eit trygt alternativ når du skal heim. Turen har faste avgangstid og -stad ut frå tettstaden. Fleksibel rutetrasé ved endepunkt, der det er mogleg. Du betalar kr. 50,- uavhengig av kor langt det er heim, kr 100,- for dei over 30 år.
 

 

Trygt heim for ein 50-lapp

Dersom du er ute natt til søndag og treng skyss heim att er Trygt heim for ein 50-lapp tilbodet for deg. Sjå om du har tilbodet ditt på din tettstad. Er du under 30 år betalar du kun 50 kr, er du over 30 år kostar det kr 100. Du som er under 30 år har plassgaranti, men hugs å vera der til rett tid.

For meir informasjon trykk her.

 
Tidlegare artiklar
TittelDato
"Trygt heim for ein 50-lapp" sommaren 201327.06.2013
"Trygt heim for ein 50-lapp" går i jula22.12.2011
Ungdomskort for alle elevar i vidaregåande skule som fyller 16 i år11.07.2011
"Trygt heim for ein 50-lapp" går i sommaren 24.06.2011
Skaff deg elektronisk ungdomskort før 1. juni26.05.2011
Nye elektroniske kundekort for buss og båt i Sogn og Fjordane frå 1. april 201130.03.2011
I jula går tilbodet "Trygt heim"23.12.2010
Midlane til lokale transporttilbod for ungdom er fordelt08.07.2010
"Trygt heim for ein 50 - lapp" vert prøveordning i sommar25.06.2010
Saknar du transporttilbod til fritidsaktivitetar?15.03.2010Next »