Sogn og Fjordane fylkeskommune
 
Transporttilbod
 
Ved spørsmål kontakt:
 
 Sogn og Fjordane fylkeskommune
 Askedalen 2  
 6863 Leikanger  
   
 Kontaktperson Eva Hamre
 Epost eva.hamre@sfj.no
 Telefon

57 65 62 68

 
 
Siste Nytt
 
 
Midlane til lokale transporttilbod for ungdom er fordelt
Publisert: 08.07.2010
Utskrift    Tips ein venn

Fylkeskommunen ønskjer å betre skysstilbodet for ungdom til og frå fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveldstid, og har sett av 1 million kroner til lokale transporttilbod for ungdom. Årets midlar er no fordelt mellom kommunane i fylket.

Kommunar eller ungdomsråd har sendt søknad om midlar til konkrete skysstilbod til og frå særskilte fritidsaktivitetar til fylkeskommunen, mellom anna med opplysningar om kva fritidstilbod det dreier seg om, strekning, tidspunkt og kostnad. Døme på fritidsaktivitetar kan vere ungdomsklubbar, kveldsopne skitrekk, konsertar og liknande.

18 kommunar har søkt og fått innvilga midlar i år. I tillegg er det løyvd 10 000 kroner til transporttilbod i samband med Fjellfilmfestivalen på Turtagrø i september.

Slik er fordelinga av midlane:

Kommune Kr tilskot
Askvoll 14 610
Aurland 20 000
Bremanger 70 000
Fjaler 80 000
Fjaler - transport i samband med  førestillinga til SFUNG 30 000
Flora 30 000
Flora - Nordalsfjorden grendalag 21 600
Fjellfilmfestivalen 10 000
Gaular 20 000
Gulen 50 000
Hyllestad 45 000
Høyanger 70 000
Jølster 70 000
Luster 40 000
Lærdal 41 000
Selje 65 000
Sogndal 60 000
Solund 110 000
Vik 40 000
Vågsøy 56 500
Årdal 44 550


 
 
Tidlegare artiklar
 
 
TittelDato
"Trygt heim for ein 50-lapp" sommaren 201327.06.2013
"Trygt heim for ein 50-lapp" går i jula22.12.2011
Ungdomskort for alle elevar i vidaregåande skule som fyller 16 i år11.07.2011
"Trygt heim for ein 50-lapp" går i sommaren 24.06.2011
Skaff deg elektronisk ungdomskort før 1. juni26.05.2011
Nye elektroniske kundekort for buss og båt i Sogn og Fjordane frå 1. april 201130.03.2011
I jula går tilbodet "Trygt heim"23.12.2010
Midlane til lokale transporttilbod for ungdom er fordelt08.07.2010
"Trygt heim for ein 50 - lapp" vert prøveordning i sommar25.06.2010
Saknar du transporttilbod til fritidsaktivitetar?15.03.2010Next »