Sogn og Fjordane fylkeskommune
 
Transporttilbod
 
Ved spørsmål kontakt:
 
 Sogn og Fjordane fylkeskommune
 Askedalen 2  
 6863 Leikanger  
   
 Kontaktperson Eva Hamre
 Epost eva.hamre@sfj.no
 Telefon

57 65 62 68

 
 
Siste Nytt
 
 
Saknar du transporttilbod til fritidsaktivitetar?
Publisert: 15.03.2010
Utskrift    Tips ein venn

 Fylkeskommunen ønskjer å betre skysstilbodet for ungdom til og frå fritidsaktivitetar. Ungdomsråd og kommunar vert no inviterte til å utforme eigne skyssopplegg og søke fylkeskommunen om midlar for å få dette i gang.

Det vanlege kollektivtilbodet er heller svakt på ettermiddagar og sein kveldstid. Det kan følgjeleg vere vanskeleg for ungdom å nytte kollektivtilbod heim frå fritidsaktivitetar, og det er heller ikkje alltid så lett å komme seg til fritidsaktivitetane. Fylkeskommunen har difor sett av 1 million kroner til utforming av lokale transporttilbod for ungdom (LTU), som kjem i tillegg til  ungdomstilbod som Trygt heim for ein 50 – lapp og Ungdomskortet.  

Meir informasjon om tilbodet og korleis ein søker 

Les meir om LTU i din heimkommune

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Eva Hamre på telefon 57 65 62 68 og e-post: eva.hamre@sfj.no, eller Bente Sønsthagen på telefon 57 65 61 53 og e-post bente.sonsthagen@sfj.no
 
 
Tidlegare artiklar
 
 
TittelDato
"Trygt heim for ein 50-lapp" sommaren 201327.06.2013
"Trygt heim for ein 50-lapp" går i jula22.12.2011
Ungdomskort for alle elevar i vidaregåande skule som fyller 16 i år11.07.2011
"Trygt heim for ein 50-lapp" går i sommaren 24.06.2011
Skaff deg elektronisk ungdomskort før 1. juni26.05.2011
Nye elektroniske kundekort for buss og båt i Sogn og Fjordane frå 1. april 201130.03.2011
I jula går tilbodet "Trygt heim"23.12.2010
Midlane til lokale transporttilbod for ungdom er fordelt08.07.2010
"Trygt heim for ein 50 - lapp" vert prøveordning i sommar25.06.2010
Saknar du transporttilbod til fritidsaktivitetar?15.03.2010Next »